ŚRODA POPIELCOWA - ROZPOCZYNAMY  WIELKI POST 2017

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy”. (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK). Czytaj dalej... "Środa popielcowa – 1 marzec 2017r."

Opublikowano

Bracia i Siostry! Życzę – każdemu z Was - wesołych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia, spędzenia tego szczególnego czasu w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech w tę Noc Betlejemską, w którą wypełniło się Słowo, znikną wszelkie smutki i trudności, konflikty i nieporozumienia. Niech Oblicze nowo narodzonego Pana w Waszym sercu przemienia każdy Wasz dzień, niech napełni nas radością i pokojem, miłością i jednością. A najważniejsze, to życzę, byśmy wspólnie – jako Parafia -  kroczyli drogą ukazaną nam przez Jezusa Chrystusa, drogą która prowadzi do domu Ojca. Niech Najświętsza Maryja Panna i św. Józef otaczają Was swą opieką, a narodzony w Betlejem Zbawiciel rozpali na nowo gorliwość chrześcijańską i obdarzy Was wszelkimi potrzebnymi łaskami. Bóg Wszechmogący niech Wam udziela obfitych łask zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak i w służbie wzajemnej wobec innych ludzi.Zdrowia, szczęścia i miłości ponad wszystko. Wesołych, pełnych ciepła Świąt!!!

Ks. kan. Tadeusz i ks. Radosław

 

 

Opublikowano