Nr konta Parafii

 Nr konta Parafii:
Bank Pekao S.A. I Oddział w Lubinie Filia 1
12 1240 6843 1111 0010 7002 1430