NMP Królowej Polski

NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Środa – 3.05.2017r.

Krzyż jest tym tronem, z którego Jezus wyjaśnia sens i wskazuje cenę królowania. „Nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół”. Królowanie Najświętszej Maryi Panny jest więc doświadczaniem prawdy krzyża, przyjęciem bezbronności Boga wydanego w nasze ręce. Może dlatego od wieków prosimy Ją o wstawiennictwo i królowanie w naszych sprawach, bo potrafi przyjąć dar tak trudnej miłości.

Msza św. o godz.: 8.30, 10.00, 11.30 i 18.30

- nabożeństwo majowe o godz. 18.00

Opublikowano