Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Europie
z okazji 100-lecia objawień w Fatimie

Peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Terminarz nawiedzenia diecezji
23.09   Głogów, Miłosierdzia Bożego
25.09   Grodowiec
26.09   Głogów, NMP Królowej Polski
3.10 – Nowa Sól, św. Józef
4.10 – Z-GWSD Paradyż
7.10 – Rokitno – Diecezjalne obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich

**************

 AKT POŚWIĘCENIA RODZINY SERCOM JEZUSA I MARYI

Bądźcie pozdrowione miłujące Serca Jezusa i Maryi! Oddajemy Warn cześć. Kochamy i czcimy Was. Oddajemy i poświęcamy się Warn na zawsze. Przyjmijcie nas i całkowicie weźcie w posiadanie. Oczyśćcie, oświećcie i uświęćcie nas tak, abyśmy mogli Ciebie, Jezu, kochać Sercem Maryi i Ciebie, Maryjo, kochać Sercem Jezusa.

O Serce Jezusa, żyjące w Maryi i przez Maryję! O Serce Maryi, żyjące w Jezusie i dla Jezusa! O Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dające nam Matkę na Kalwarii! O Serce Maryi, przebite boleścią i dzielące cierpienia Twego Boskiego Syna dla naszego zbawienia! O święte zjednoczenie tych dwóch Serc!

Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty! Niech będzie pochwalony Bóg Duch Święty, który zjednoczył te dwa Serca! Niech On zjednoczy nasze serca i każde serce tak, aby wszystkie serca mogły żyć w jedności i naśladowaniu tej świętej jedności, która istnieje w tych dwóch Sercach.

Zatryumfuj, Bolesne i Niepokalane Serce Maryi! Króluj, Najświętsze Serce Jezusa! Króluj w naszych sercach, w naszych domach i rodzinach, w Twoim świętym Kościele, w życiu wszystkich wiernych, w sercach tych, którzy Cię jeszcze nie znają i we wszystkich narodach świata. Ustanów w sercach wszystkich ludzi wszechwładne królowanie i tryumf Twoich Dwóch Serc tak, aby cała ziemia od końca do końca rozbrzmiewała wołaniem: „Niech na zawsze będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa i Bolesne Niepokalane Serce Maryi!"

Najdroższy święty Józefie, zawierzam i oddaję się Tobie całkowicie, abyś zawsze był moim ojcem, moim opiekunem i przewodnikiem na drodze zbawienia. Wyjednaj mi większą czystość serca i gorętsze umiłowanie życia wewnętrznego. Niech za Twoim przykładem czynię wszystko na większą chwałę Bożą w jedności z Boskim Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. O Święty Józefie, módl się za mnie, bym miał udział w pokoju i radości Twojej świętej śmierci.

Opublikowano