Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Głównej Patronki Diecezji, NMP Rokitniańskiej

15 sierpnia 2017 r.
___________________________________________

Zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.30.
Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo  ziół i kwiatów.

Opublikowano