NIEDZIELE SYNODALNE W PARAFII

24 września 2017 r. (XXV Niedziela Zwykła)
Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele.

29 października 2017 r. (Rocznica poświęcenia kościoła własnego)
Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty.

19 listopada 2017 r. (XXXIII Niedziela Zwykła)
Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego.

21 stycznia 2018 r. (III Niedziela Zwykła)
Misyjne powołanie parafii.

11 lutego 2018 r. (VI Niedziela Zwykła)
Parafia jako wspólnota miłosierdzia.

_______________________________________

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc Chrztu świętego kierowała naszą służbą w Kościele. Pomóżcie nam zachować czujność, wypraszajcie łaskę modlitwy, i wspierajcie w składaniu świadectwa. Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne. Niech Wasza odwaga pociągnie małodusznych i umocni słabych, a wszystkich uwolni od lęku przed mocami ciemności i potęgami tego świata. Waszemu wstawiennictwu powierzamy Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła, by gorejące pochodnie Męczenników prowadziły go ku nowym czasom. Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu, pochyli się nad naszą słabością i obdarzy łaską nawrócenia, a zebrany na Synodzie Kościół zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Opublikowano