Uroczystość  Wszystkich  Świętych
ŚRODA - 1.11.2017r.

Kościół uwielbia dziś Boga w życiu świętych i błogosławionych. To nasi bracia i siostry, zebrani spośród wszystkich ludów, pokoleń i języków, którzy z pomocą łaski Bożej wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. Byli ludźmi błogosławieństw. Nie dążyli do sławy, zaszczytów czy bogactwa, ale całym sercem szukali Boga, a teraz – już na wieki – cieszą się oglądaniem Jego oblicza. Przypominają nam dzisiaj, że także my wszyscy powołani jesteśmy do świętości. Jeżeli pragniemy Boga i otwieramy się na Jego łaskę, to drogi naszego życia, nawet jeśli nie zawsze są proste, doprowadzą nas do zjednoczenia z Nim na wieki.

************************

Zapraszamy na Msze św. o godz.:
8.30, 10.00 i 18.30

Opublikowano