NABOŻEŃSTO
GORZKICH ŻALI

z kazaniem pasyjnym

Niedziela
godz. 17.30
po nabożeństwie adoracja Krzyża

Opublikowano