ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie”

Pascha była ucztą na cześć uwolnienia Izraelitów z niewoli egipskiej.  W Wielki Czwartek, Jezus wraz z Apostołami, wziął w niej udział po raz ostatni. Ta obrzędowa pamiątka przeszłości, stała się równocześnie zapowiedzią przyszłego uwolnienia, które dokonało się na krzyżu. Tam ofiarował swoje ciało i przelał swoją krew, jednocześnie zostawił nam siebie, byśmy mogli mieć udział w tej ofierze.

Ta ofiara trwa nadal. A ja podczas każdej Mszy mogę w niej uczestniczyć. Jak wykorzystuję tę darmo daną mi łaskę? Czy uświadamiam sobie, w jakim wydarzeniu uczestniczę? To sam Bóg zgadza się zamieszkać w moim grzesznym ciele, by upodobnić mnie do siebie.

Wielki Czwartek skłania nas do refleksji nad Eucharystią i Kapłaństwem. Wszak to przez ręce kapłana Jezus przychodzi na ołtarz w sposób substancjalny. Czy wspieram modlitwą swoich duszpasterzy, spowiedników, kierowników? Czy proszę o świętych kapłanów?

ROZPOCZĘCIE LITURGII WIELKIEGO CZWARTKU
O GODZ. 18.30

Opublikowano