Bardzo dziękuję za wspólnie przebytą drogę Wielkiego Postu, w czasie której czerpaliśmy wiele natchnień z rozważanego Słowa Bożego.
Przeżywając na nowo największe tajemnice naszej wiary pragniemy życzyć, abyście mogli na nowo przeżyć doświadczenie uczniów z Emaus.
Niech słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem eucharystycznym sprawi, że Wasze serca będą mogły płonąć wiarą, nadzieją i miłością.
Niech Zmartwychwstały Pan obdarza Was pokojem i pozwala w życiu osobistym, w Waszych Rodzinach i Wspólnotach doświadczać bogactwa darów swojego Ducha, którym nas nieustannie napełnia.
Radosnej Paschy!
duszpasterze:
Ks. kan. Tadeusz i ks. Radosław
Opublikowano