KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIĘCEŃ DIAKONATU I PREZBITERATU

Drodzy Diecezjanie!
Miłość Jezusa Chrystusa wobec swojego Kościoła wyraża się w powoływaniu ludzi do kontynuowania Jego zbawczego posłannictwa. Stąd każdy wierny na mocy sakramentu chrztu staje się uczniem, mającym dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Pana. W sercach niektórych mężczyzn Bóg składa jednak dar szczególny – dar powołania do kapłaństwa, poprzez który dokonuje się głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów.
Dlatego z nieskrywaną radością pragnę poinformować, że w dniu 12 maja o godz. 11.00  w kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie, czterem alumnom V roku udzielę święceń diakonatu, a dwa tygodnie później, 26 maja w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, o godz. 10.00 udzielę sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu sześciu diakonom.

Do święceń diakonatu w kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie w dniu 12 maja br. o godz. 11.00 przystąpią następujący alumni:

  1. Gostyński Aleksander - Świebodzin, par. pw. św. Michała Archanioła
  2. Przyborowski Wojciech - Świebodzice, par. pw. św. Mikołaja
  3. Pytlik Sebastian - Wschowa, par. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
  4. Zbrożek Rafał - Słubice, par. pw. Ducha Świętego

Do święceń prezbiteratu w konkatedrze w Zielonej Górze w dniu 26 maja br. o godz. 10.00 przystąpią następujący diakoni:

  1. Korolik Dariusz - Jasień, par. pw. Matki Bożej Różańcowej
  2. Krzyżanowski Marcin - Gorzów Wlkp., par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  3. Warwarko Bartosz - Jordanowo, par. pw. św. Anny
  4. Westfal Tomasz - Zielona Góra, par. pw. Ducha Świętego
  5. Witkowski Rafał - Skwierzyna, par. pw. św. Mikołaja
  6. Żabiński Wojciech - Klenica, par. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Ogłaszając decyzję o udzieleniu święceń wymienionym wyżej osobom, pragnę dziękować przede wszystkim dobremu Bogu, dawcy każdego powołania, za jego uprzedzającą i niczym niezasłużoną miłość. Nie mogę równocześnie zapomnieć o wyrażeniu wdzięczności rodzinom kandydatów do święceń, za świadectwo chrześcijańskiego życia, które pomagało powołanym  w odkrywaniu i realizowaniu Chrystusowego wezwania. Dziękuję także wszystkim wiernym, duchownym i świeckim, którzy poprzez swoją modlitwę, ofiarę i radość życia, pomagają powołanym do szczególnej służby Bożej, kroczyć na drogach wiary. Słowa te kieruję zwłaszcza do formatorów i wykładowców Zielonogórsko–Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz kapłanów i wiernych parafii, z których pochodzą kandydaci do diakonatu i prezbiteratu.
Niech zatem będzie mi wolno zaprosić wszystkich do uczestnictwa w obrzędach udzielania sakramentu święceń. Szczególnie chcę tu wymienić duchowieństwo naszej Diecezji, Przyjaciół Paradyża, lektorów i ministrantów oraz wszystkich zatroskanych o budzenie powołań kapłańskich. Jednocześnie proszę o nieustanną modlitwę za przystępujących do sakramentu święceń, za wszystkich kleryków przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania do służby w Kościele.

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, oddaję w opiekę Maryi Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i z serca błogosławię.

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Opublikowano